Advertisement
Enter keyword (type your own words and hit enter)

Walimbe Foods

दिवाळी फराळ पॅकेज (रु. 1000/-फक्त )
चकली, पुडाची करंजी, शंकरपाळी, मोतीचुर लाडू , बेसन लाडू, चिवडा हे सर्व अर्धा - अर्धा किलो व शेव एक पावशेर, अनारसे 5 नग, दोन रंगीत पणत्या व रांगोळी रंग व एक कापडी पिशवी.
आपली ऑर्डर लवकर बुक करावी.
हा दिवाळी फराळ कुठेही मिळू शकेल फक्त कुरियर चार्जेस एक्सट्रा.

Contact person: Nivedita Dhananjay Walimbe
Address: Laxminagar, Phaltan, Dist Satara.
Contact number: 9970329528
Email: nivulifeisthebest@gmail.com
Share this post:


Advertisement